ENIGMA- DJ Yami no Matsuei

  • Manga/Anime: Yami no Matsuei
  • Circle: L’Acryma D’Anjou (artist YAMAGUCHI Kanon)
  • Pairing: TatsumixTsuzuki, MurakixTsuzuki; appearances by Watari, Oriya, Hisoka.
  • Spoilers: Kyoto arc – manga volumes 7-8, anime episodes 11-13
  • Genero: angustia, yaoi, comedia en omake
  • Scanlation status: Completo
  • Summary: Tatsumi revela sus sentimientos hacia Tsuzuki, pero Tsuzuki es atormentado por su pasado…
  • Status Translate: Activo
  • Translate: Insomnic Translate 
  • Scanlation: Half-Baked


1 comentario: