Boyfriend ~ Oneshot.

Liyoyonp
  • Nombre: Escape
  • Autora: Kyuugou
  • Fansub: yaoi no ai fansub
  • Género: Shota, hard yaoi, yaoi
1 comentario: